Түншлэл

Төсөл хэрэгжүүлэгч 7 байгууллагууд (4 олон улсын болон 3 үндэсний байгууллагууд).

Ерөнхий зохицуулагч:
Европиан профайл компани.

Түнш байгууллагууд:
Вакакис ХХК нь хөдөөгийн хөгжил болон хөдөө аж ахуйн хөгжил, хувийн хэвшлийн хөгжлийн зөвлөх компани.

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим.

Монголын Арьс Шир Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо

IЕХ-ны Технологи, инновацийн төв

Глобал мэдээллийн аналитикийн бизнес

Глобал мэдээллийн аналитикийн бизнес

Scroll to Top
Scroll to Top