Хэвлэлийн мэдээ #21

Европ дахь Монголын олон улсын худалдааг дэмжих санаачлага цахим семинар

СВИТЧ-Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Ургамлын аргаар идээлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Европ дахь Монголын бараа бүтээгдэхүүний худалдааны төвүүдийг танилцуулах цахим семинар  2024 оны 6 сарын 17-нд зохион байгуулагдана.

Scroll to Top