News

Хэвлэлийн мэдээ #18

2024 оны 3-р сарын 12-ны өдөр “Арьс, ширний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны тойм, Арьс ширний ажлын хэсэгт элсэх төлөвлөгөөний боловсруулалт” сургалт зохион байгуулагдах бөгөөд энэхүү сургалт нь LWG ба OEKO-TEX зэрэг олон төрлийн гэрчилгээ авах үйл явцын талаар ерөнхий ойлголт өгөх, түүнчлэн Монголын арьс ширний үйлдвэрүүдэд баталгаажуулалтын ерөнхий үйл явцтай холбоотой нарийвчилсан зураглалыг гаргаж өгөх зорилготой. […]

Хэвлэлийн мэдээ #18 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #15

СВИТЧ-Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Ургамлын идээлэгтэй монгол сарлагийн арьс шир ба био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх – Сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл (SYL)” төслийн хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын 21-28-ны өдрүүдэд сургалт аялалыг зохион байгууллаа. Төслийн зорилго нь ургамлын идээлэгтэй сарлагийн арьс ширний кластерийн гишүүдэд тулгамдаад буй арьс шир

Хэвлэлийн мэдээ #15 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #14

СВИТЧ-Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Ургамлын идээлэгтэй монгол сарлагийн арьс шир ба био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх – Сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл (SYL)” төслийн хамтрагч байгууллагуудын 2 дахь удаагийн уулзалт 2023 оны 10 дугаар сарын 24-25-нд боллоо. Төслийн гол зорилго нь ургамлын идээлэгтэй сарлагийн арьс ширний кластерийн гишүүдэд дараах чиглэлээр

Хэвлэлийн мэдээ #14 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #13

СВИТЧ-Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр “Сарлагийн арьс шир ба био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл – Сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл (SYL)” төсөл хэрэгжиж байгаа юм. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ) төслийн бусад хамтрагч байгууллагуудтай хамтран “Ургамлын идээлэгтэй сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүнийг Европын орнууд руу экспортлох гарын авлага”-ыг танилцуулах 1 өдрийн сэдэвчилсэн

Хэвлэлийн мэдээ #13 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top