Хэвлэлийн мэдээ #11

“Свитч Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Ургамлын аргаар идээлүүлсэн монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл буюу Тогтвортой сарлагийн арьс төсөл хэрэгжиж байгаа юм. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ) төслийн бусад хамтрагч байгууллагуудтай хамтран дөрвөн өдрийн сургалтыг бараа бүтээгдэхүүний брэндинг, …

Хэвлэлийн мэдээ #11 Read More »