Төслийн үндэслэл

Арьс ширний үйлдвэрлэл нь Монгол Улсын хамгийн чухал салбаруудын нэг боловч уламжлалт арга барил, хуучин байгууламж, техник, технологид суурилсаар байгаа нь нэмэн өртөгт ороход тохиромжтой сарлагийн ширийг бага хэмжээгээр үйлдвэрлэж байна. Үүнд үндэслэн Монгол Улсын холбогдох салбар байгаль орчинд ээлтэй, ногоон технологи болон бүтээгдэхүүний эргэлтэд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатай байна.

Төсөл нь Монгол дахь сарлагийн арьс ширний салбарын гол асуудал болон хязгаарлагдмал зарим асуудлыг шийдвэрлэх болно. Үүнд:

  • арьс шир боловсруулах хуучирсан технологи
  • олон улсын чанарын стандартад нийцээгүй бүтээгдэхүүн
  • хог хаягдлыг боловсруулах хуучирсан бүтэц
  • ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн ширийг хэрэглэгчдийн хамгийн сүүлийн үеийн эрэлт хэрэгцээ, байгаль орчны шаардлагад нийцүүлэн дагаж мөрдөх боломжийг олгохын тулд чадварлаг боловсон хүчний дутагдалтай байна.

Энэ нь одоогийн шугаман бизнесийн загвараас дэлхийн зах зээлд нийцсэн дугуй хэлбэрт шилжих шилжилтийг дэмжинэ. Мөн шаардлага, байгаль орчин, соёл, нийгмийн тогтвортой байдлын үүднээс “Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого, түүний мөрийн хөтөлбөр”, “Монгол Улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын замын зураг, Монгол экспортын хөтөлбөрийн зорилт, тэргүүлэх чиглэл, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

Scroll to Top
Scroll to Top