Төслийн зорилго

Төслийн зорилтууд (үр дүн) нь төслийн төгсгөлд хийж дуусгахаар төлөвлөж буй зүйл юм. Тухайлбал:

  • Био арьс ширний үйлдвэрлэл, холбогдох био арьсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх;
  • Шинээр гарч ирж буй болон ургамлын идшээр боловсруулсан арьс ширний үйлдвэрлэлийн түүхий эд болох илдсэн сарлагийн ширний тогтвортой, ул мөрийн нөөцийг бий болгох;
  • Одоо байгаа (бүрэн бус) арьс ширийг цуглуулах, нөхөн сэргээх, буруу боловсруулалтаас үүдэлтэй хог хаягдлыг бууруулах;
  • Арьс шир боловсруулах, өнгөлөх, арьс ширний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны үр ашиг, үр ашгийг дээшлүүлэх;
  • Ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс ба ширний кластерийн (болон бусад арьс ширний жижиг дунд үйлдвэрүүдийн) тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетингийн ур чадварыг дээшлүүлэх;
  • Экспортын зах зээлд тогтвортой, байгаль орчинд ээлтэй сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх.

 

Scroll to Top
Scroll to Top