Хэвлэлийн мэдээ #10

Европын Холбооны санхүүжилтээр Свитч-Азиа буцалтгүй тусламж хөтөлбөрийн хүрээнд “Тогтвортой Сарлагийн Арьс” төсөл нь 2023 оны 5 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан Европын Өдөр арга хэмжээнд амжилттай оролцоо. Тус өдөрлөг нь Европын холбооны гишүүн орнуудын боловсрол, соёл урлаг, бараа бүтээгдэхүүн болон Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилготойгоор зохион байгуулагдсан юм.

Энэхүү өдөрлөгийн үеэр төслийн үйл ажиллагаа, бусад ижил төстэй төслүүдтэй харилцаа тогтоох, мэдээлэл өгөх зэргээр төслийг олон нийтэд суртчилан танилцуулсан.

Scroll to Top
Scroll to Top