admin_sust

Хэвлэлийн мэдээ #12

“Свитч Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Ургамлын аргаар идээлүүлсэн монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл буюу Тогтвортой сарлагийн арьс төсөл хэрэгжиж байгаа юм. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ) төслийн бусад хамтрагч байгууллагуудтай хамтран дөрвөн өдрийн сургалтыг бараа бүтээгдэхүүний брэндинг, …

Хэвлэлийн мэдээ #12 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #11

“Свитч Азиа” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Ургамлын аргаар идээлүүлсэн монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл буюу Тогтвортой сарлагийн арьс төсөл хэрэгжиж байгаа юм. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ) төслийн бусад хамтрагч байгууллагуудтай хамтран дөрвөн өдрийн сургалтыг бараа бүтээгдэхүүний брэндинг, …

Хэвлэлийн мэдээ #11 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #10

Европын Холбооны санхүүжилтээр Свитч-Азиа буцалтгүй тусламж хөтөлбөрийн хүрээнд “Тогтвортой Сарлагийн Арьс” төсөл нь 2023 оны 5 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан Европын Өдөр арга хэмжээнд амжилттай оролцоо. Тус өдөрлөг нь Европын холбооны гишүүн орнуудын боловсрол, соёл урлаг, бараа бүтээгдэхүүн болон Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилготойгоор зохион байгуулагдсан юм. …

Хэвлэлийн мэдээ #10 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #9

“Свитч Азиа”тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “ Ургамлын аргаар идээлүүлсэн Монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүнийн кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Испани улсын Технологи, Инновацийн төв /INESCOP/ болон Монголын Арьс Шир Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо /МАШҮХ/ хамтран төслийн кластерийн гишүүн байгууллагуудад зургаан өдрийн сургалтыг зохион байгуулав. Үүнд: I. …

Хэвлэлийн мэдээ #9 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #8

Свитч Азиа”тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “ Ургамлын аргаар идээлүүлсэн Монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүнийн кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн Удирдах гишүүдийн уулзалт 2023 оны 04 сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд /МҮХАҮТ/ боллоо. Тус төслийн гол зорилго нь төслийн кластерын гишүүдэд …

Хэвлэлийн мэдээ #8 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #7

Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо (МАШҮХ), Европеан Профайлс С.А. (European Profiles S.A.) хамтран Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд “Ургамлын аргаар идээшүүлсэн монгол сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн мэдээллийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Уг төсөл нь Свитч Азиа (SWITCH-Asia) Буцалтгүй зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Европийн холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа …

Хэвлэлийн мэдээ #7 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #6

“Монгол Улсын ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь” буюу Тогтвортой Сарлагийн Арьс (Sustainable Yak Leather) төсөл нь SWITCH-Asia хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл юм. Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн Холбоо нь Тогтвортой Сарлагийн Арьс төслийн оролцогч талуудтай хамтран 5 өдрийн сургалтыг …

Хэвлэлийн мэдээ #6 Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #5

Монгол Улсын сарлагийн нөөцийн 81 хувийг бүрдүүлдэг Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Өвөрхангай төслийн зорилтот дөрвөн аймагт малчин, мал эмнэлгийн ажилтнууд, мал нядалгааны газрын ажилтнууд, сарлагийн арьс үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй борлуулагч, худалдаа эрхлэгчдэд  зориулсан 5 өдрийн эхний гурван сургалтыг зохион байгуулж байна. 

Хэвлэлийн мэдээ #2 – Нээлтийн арга хэмжээ

2022 оны 5-р сарын 27-ны Баасан гарагт 14:00 цагт МҮХАҮТ-ын хурлын танхимд “Монгол Улсын ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн нээлтийн арга хэмжээ болно. Нээлтийн арга хэмжээ нь ургамлын идшээр боловсруулсан сарлагийн ширийн кластерийг үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, нөөцийн үр ашгийг …

Хэвлэлийн мэдээ #2 – Нээлтийн арга хэмжээ Read More »

Хэвлэлийн мэдээ #1

2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр шинээр хэрэгжиж эхэлсэн “Монгол Улсын ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” сэдэвт SWITCH-Asia төслийн онлайн нээлтийн хурал боллоо (Гэрээгээр 2021 оны 12 сарын 8ны өдөр). Эхлэх уулзалтын зорилго нь SYL төслийн хэрэгжилтийн гол цэгүүд, төслийн ажлын төлөвлөгөө, …

Хэвлэлийн мэдээ #1 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top