Хэвлэлийн мэдээ #1

2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр шинээр хэрэгжиж эхэлсэн “Монгол Улсын ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” сэдэвт SWITCH-Asia төслийн онлайн нээлтийн хурал боллоо (Гэрээгээр 2021 оны 12 сарын 8ны өдөр).

Эхлэх уулзалтын зорилго нь SYL төслийн хэрэгжилтийн гол цэгүүд, төслийн ажлын төлөвлөгөө, санхүү, тайлагналын удирдамж болон бусад сонирхсон сэдвүүдийг сайтар хэлэлцэх юм. Гол хэлэлцүүлэг нь гишүүдийг дэлхийн ногоон үнэ цэнэ, сүлжээнд нэгтгэх боломжийг олгохын тулд байгаль орчны бохирдлын нөлөөллийг бууруулах, нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлэх, дугуй эдийн засгийн практикийг нэвтрүүлэхэд төсөл хэрхэн хувь нэмэр оруулах талаар ярилцав.

Бүх түншүүд уг арга хэмжээний хүлээгдэж буй үр дүнг амжилттай дуусгах, цаашлаад давуулан биелүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн бол орон нутгийн түншүүд энэхүү 4 жилийн төсөлд тууштай байгаагаа харуулсан.

Хэвлэлийн мэдээ #1

Scroll to Top
Scroll to Top